Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Τεχνικό πρόβλημα στον Elsevier (ScienceDirect και Scopus)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), σας ενημερώσουμε ότι λόγω ενός εκτεταμένου προβλήματος στον εκδότη Elsevier, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό περιεχόμενο του εκδότη (ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία) καθώς και στη βάση Scopus. Προς το παρόν, η πρόσβαση σʼ αυτές τις πηγές γίνεται μόνο μέσω Shibboleth. Στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, https://www.tuc.gr/?id=2373&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1021&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&cHash=8b769ceb8e5228367fc28b8d9208da5c θα βρείτε πληροφορίες για πρόσβαση μέσω Shibboleth.

Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τον εκδότη για την επίλυση του προβλήματος.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--