Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Αποτελέσματα ηλεκτρονικής έρευνας ικανοποίησης χρηστών έτους 2018

Η έκθεση με τα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης  για το έτος 2018, είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://bit.ly/2LwiG84  Η ηλεκτρονική έρευνα και η έκθεση πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--