Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Πρόσκληση του OpenAIRE σε Webinar με θέμα "Διαχείριση Ερευνητικών Δεδομένων και Σχέδια Διαχείρισης Δεδομένων"

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) και η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, ως Εθνικοί Κόμβοι για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα και στην Κύπρο αντίστοιχα, ενώνουν για άλλη μια φορά δυνάμεις στη διοργάνωση webinars γύρω από θέματα Ανοικτής Επιστήμης.

Το συγκεκριμένο OpenAIRE webinar με θέμα τη Διαχείριση Ερευνητικών Δεδομένων και Σχέδια Διαχείρισης Δεδομένων στοχεύει στην ενημέρωση του ελληνικού και κυπριακού ακαδημαϊκού και ερευνητικού κοινού, για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα που αφορούν τα Ερευνητικά Δεδομένα και πώς επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείρισή τους. Ακόμη, θα προηγηθεί εισαγωγή στην έννοια των ερευνητικών δεδομένων και των FAIR αρχών, ενώ στο τέλος θα αναλυθούν τα περιεχόμενα των Σχεδίων Διαχείρισης Δεδομένων του Ορίζοντα2020 και θα υπογραμμιστούν καλές πρακτικές συμπλήρωσής τους. Το webinar θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, από 11:00 - 12:00. Επισυνάπτεται η πρόσκληση, με οδηγίες διεξαγωγής του.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012