Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Συσκευές απαγωγής θερμότητας φορητών υπολογιστών (Notebook Coolers)

Διατίθενται notebook coolers, για βραχύχρονο δανεισμό και μόνο εντός του κτιρίου της Βι.Κε.Π. Ζητείστε τους από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012