Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Δοκιμαστική πρόσβαση (trial) στο PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν, δοκιμαστική πρόσβαση, μέσω αναγνώρισης της IP διεύθυνσης του χρήστη, στο πολυθεματικό περιοδικό PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Η δοκιμαστική πρόσβαση διαρκεί έως 31 Οκτωβρίου 2019.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012