Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Δημιουργία και χρήση αναγνωριστικού ORCID για τα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Βι.Κε.Π. ενημερώνει για την έναρξη της premium υπηρεσίας διαχείρισης αναγνωριστικών ORCID (ORCID ID), η οποία διατίθεται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Η εισήγηση της Βι.Κε.Π. για τη δημιουργία και χρήση αναγνωριστικού ORCID (Open Researcher and Contributor ID), για τα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης, εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του (Συνεδρίαση 509/19-9-2019). Περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω υπηρεσία, θα βρείτε  εδώ.

Η σημασία και η ανάγκη δημιουργίας και χρήσης του αναγνωριστικού ORCID στα πλαίσια της επιστημονικής επικοινώνησης, αποτυπώνονται συνοπτικά παρακάτω:

  • Ο ερευνητής μπορεί να αποκτήσει δωρεάν το αναγνωριστικό ORCID (ORCID ID), το οποίο τον διακρίνει από άλλους ερευνητές με το ίδιο όνομα και του επιτρέπει να διαχειρίζεται τις εγγραφές των δημοσιεύσεων του.
  • Η χρήση του ιδρυματικού email επιτρέπει τη συστηματική συλλογή των δημοσιεύσεων του Ιδρυματός μας.
  • Μπορείτε να συγκεντρώνετε πολλαπλά ID που δίνονται από διαφορετικές υπηρεσίες (π.χ. Researcher ID, κ.λπ.) κάτω από ένα μόνο αναγνωριστικό, το ORCID ID.
  • Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας, καθώς διαθέτει διεθνές πεδίο εφαρμογής.
  • Μπορείτε να ταυτοποιείστε από πληθώρα συναφών συστημάτων, όπως για παράδειγμα τα συστήματα υποβολής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ομότιμης κρίσης.
  • Μπορείτε να υποβάλλετε ευκολότερα προτάσεις χρηματοδότησης, καθώς πολλοί φορείς στο εξωτερικό, όπως το Wellcome Trust, θέτουν ως προαπαιτούμενο την ύπαρξη αναγνωριστικού ORCID προκειμένου να χορηγήσουν υποτροφίες ή/και επιδοτήσεις.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012