Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Σεμινάριο χρήσης της βάσης REAXYS

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) διοργανώνει σεμινάριο χρήσης της βάσης REAXYS, την Τετάρτη 22 Ιανιυαρίου 2020, από 10:00 - 12:00. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης (κτίριο Δ1), στον 1ο όροφο.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εκπρόσωπος του Elsevier θα διδάξει τους χρήστες πώς να χρησιμοποιούν το Reaxys, διευκολύνοντας την πλήρη κατανόηση της χρηστικότητάς του. Η γλώσσα του σεμιναρίου είναι η αγγλική.

Συνοπτικά για το Reaxys:

Έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιεί τη ζήτηση για ταχεία πρόσβαση στη σχετική βιβλιογραφία, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των πειραματικών διαδικασιών και των δεδομένων σχετικά με την ιδιότητα και την αντίδραση ουσιών.

Δίνει πρόσβαση σε ακριβείς οδούς σύνθεσης ουσιών με ολοκληρωμένες συνδέσεις με δημόσιες και ιδιόκτητες βάσεις δεδομένων για τη διαθεσιμότητα ουσιών.

Προσφέρει εξοικονόμηση χρόνου / αποτελεσματικότητα που επιτυγχάνεται στην τρέχουσα ροή εργασιών κατά την αναζήτηση αντιδράσεων.

Προσφέρει πρόσβαση σε ροές εργασίας που έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε αίθουσες διδασκαλίας με προ-πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας έχουν δοκιμαστική πρόσβαση στο REAXYS.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012