Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη για το έτος 2020

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου «Περιστασιακή απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος για την υποβοήθηση της λειτουργίας των προγραμμάτων του ΕΛΚΕ (2020)», προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις (4) προπτυχιακούς φοιτητέςγια το 2020 (λήξη απασχόλησης: 31 Δεκεμβρίου 2020).

Περιγραφή θέσης

Οι φοιτητές θα απασχοληθούν σε βοηθητικές εργασίες, όπως τοποθέτηση βιβλίων και περιοδικών στα ράφια, φωτοτύπηση υλικού από αιτήσεις διαδανεισμού και εξυπηρέτηση χρηστών βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου.

Γενική απαίτηση είναι η όρεξη για δουλειά, η συνέπεια και η ευγένεια. Ειδική απαίτηση είναι ο φοιτητής/τρια να μπορεί να απασχοληθεί στη Βι.Κε.Π. κάθε μέρα (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και κατά τις απογευματινές ώρες, ιδιαίτερα μετά τις 16:00.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται μέχρι και την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 (ωράριο εργασίας) να προσκομίσουν στη Βι.Κε.Π. (κτίριο Δ1- Πολυτεχνειούπολη) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά (για όλους):

  • αίτηση (δίνεται από την Βι.Κε.Π.)
  • σύντομο βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επικοινωνίας
  • βεβαίωση ανεργίας γονέων

Πρόσθετα δικαιολογητικά (για φοιτητές που ΔΕΝ έχουν υποβάλλει αίτηση για σίτιση/στέγαση):

  • εκκαθαριστικό εφορίας (ιδίου και των γονέων) του τελευταίου φορολογικού έτους
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • βεβαίωση σπουδών του υποψηφίου, στην οποία να αναφέρεται το έτος φοίτησης
  • βεβαίωση σπουδών των αδερφών που σπουδάζουν, στην οποία να αναφέρεται το έτος φοίτησής τους
  • πιστοποιητικό αναπηρίας υποψηφίου ή μελών της οικογένειάς του

Αν οι υποψήφιοι έχουν υποβάλλει αίτηση για σίτιση/στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, να το αναφέρουν στην αίτησή τους και να ΜΗΝ προσκομίσουν τα πρόσθετα δικαιολογητικά.

Η κατάταξη και η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και όρια εισοδήματος στέγασης 2019-2020, όπως τα έχει ορίσει η Σύγκλητος του Ιδρύματος.

Πληροφορίες: Μαρία Νταουντάκη (maria<στο>library.tuc.gr), τηλέφωνο: 28210-37277 και Ηλιάννα Αρχοντάκη (iarchontaki<στο>isc.tuc.gr), τηλέφωνο: 28210-37284, ώρες 8:00 έως 15:00.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012