Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Δοκιμαστική πρόσβαση (trial) στο περιοδικό Journal of Hydroinformatics

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν, δοκιμαστική πρόσβαση, μέσω αναγνώρισης της IP διεύθυνσης του χρήστη, στο πολυθεματικό περιοδικό Journal of Hydroinformatics του εκδότη IWA Publishing (International Water Association). Όλοι οι Η/Υ που ανήκουν στο δίκτυο του Πολυτεχνείου Κρήτης θα έχουν δωρεάν πρόσβαση.

Η δοκιμαστική πρόσβαση διαρκεί έως 28 Απριλίου 2020.

Λίγα λόγια για το περιοδικό: With an impact factor of 1.908, Journal of Hydroinformatics is a peer-reviewed journal devoted to the application of information technology in the widest sense to problems of the aquatic environment. It promotes Hydroinformatics as a cross-disciplinary field of study, combining technological, human-sociological and more general environmental interests, including an ethical perspective.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012