Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση BioOne Complete του εκδότη BioOne

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν, δοκιμαστική πρόσβαση, μέσω αναγνώρισης της IP διεύθυνσης του χρήστη, στη βάση BioOne Complete. Η δοκιμαστική πρόσβαση θα είναι ενεργή από τις 12 Μαρτίου έως τις 9 Μαίου 2020.
ΗBioOne Complete είναι βάση που συγκεντρώνει και παρέχει πρόσβαση σε περισσότερους από 200 συνδρομητικούς και Ανοικτής Πρόσβασης τίτλους περιοδικών, στους θεματικούς τομείς της Βιολογίας, Οικολογίας και Περιβαλλοντικών Επιστημών.

Επισυνάπτεται η λίστα τίτλων που περιλαμβάνονται στη BioOne.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012