Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Υποστήριξη εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Η Βιβλιοθήκη προχώρησε στην κατάρτιση ενδεικτικής λίστας με ηλεκτρονικές, επιστημονικές πηγές, ως βοήθεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που εφαρμόζεται στο Ίδρυμα. Η λίστα θα ανανεώνεται συνεχώς.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012