Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις προσκλήσεις του έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ για το πρόγραμμα “ΚΑΛΛΙΠΟΣ+” σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020, ώρα 12:00 μ.μ. Η εκδήλωση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex του Πανεπιστημίου Πατρών στη διεύθυνση https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=ma96d42b3971d17794abfd7c0ef9b415a (συμπληρωματικές πληροφορίες σύνδεσης μπορείτε να βρείτε παρακάτω).

Πρόγραμμα:
12.00-12.05: Καλωσόρισμα από τον Προϊστάμενο ΒΚΠ Παν. Πατρών & μέλος ΔΣ ΣΕΑΒ, Γ. Τσάκωνα
12.05-12.15: Χαιρετισμός/εισαγωγή από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Ν. Μήτρου, Καθηγητή ΕΜΠ
12.15-12.50: Αναλυτική παρουσίαση του Έργου από το μέλος της ΕΕΣΑ του Έργου, Δ. Κουή, Επ. Καθηγητή Πα.Δ.Α.
12.50-13.30: Ερωτήσεις – Απαντήσεις*

Καθώς η δράση έχει οριζόντιο χαρακτήρα η διαδικτυακή εκδήλωση είναι ανοικτή σε όλα τα Μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης.

* Στον δικτυακό τόπο του έργου υπάρχει ήδη ένα αρχείο με Συνήθεις Ερωτήσεις (αρχείο pdf).

Το έργο “ΚΑΛΛΙΠΟΣ+” αποτελεί συνέχεια του πρώτου σταδίου της δράσης “ΚΑΛΛΙΠΟΣ”, το οποίο υλοποιεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, και εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας με οριστική απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης στις 14/04/20. Τα ηλεκτρονικά βιβλία της πρώτης φάσης της δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ υπήρξαν πολύτιμο βιβλιογραφικό βοήθημα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όλων των ιδρυμάτων κατά την περίοδο απομόνωσης λόγω του κορωνοϊού, ενώ αποτελούν σημαντική πηγή προσβάσιμων συγγραμμάτων για τους εντυποανάπηρους φοιτητές. Θυμίζουμε ότι οι προσκλήσεις για τα συγγράμματα του έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ είναι προσβάσιμες μέσω της σχετικής ιστοσελίδας και αφορούν τις θεματικές περιοχές:

  • Μαθηματικά και Πληροφορική (Mathematics and Computer Science)
  • Φυσικές Επιστήμες και Γεωπονικές Επιστήμες (Natural Sciences and Agricultural Sciences)
  • Επιστήμες Μηχανικών και Τεχνολογία (Engineering and Technology)
  • Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Επιστήμες Ζωής, Βιολογικές Επιστήμες (Medicine and Health Sciences, Life Sciences, Biological Sciences)
  • Δίκαιο και Κοινωνικές Επιστήμες (Law and Social Sciences)
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (Humanities and Arts)

Συμπληρωματικά στοιχεία σύνδεσης στη διαδικτυακή εκδήλωση

Μπορείτε να συνδεθείτε αν έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή Webex Meetings στον υπολογιστή σας ή τα αντίστοιχα πρόσθετα για Google Chrome και Mozilla Firefox. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του Τμήματος Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Wednesday, Oct 7, 2020 12:00 pm | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 165 823 6863
Password: RsmrfnBG734

https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=ma96d42b3971d17794abfd7c0ef9b415a

Join by video system
Dial 1658236863@upatras.webex.com
You can also dial 210.4.202.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+30-21-1990-2397 Greece Toll
Access code: 165 823 6863

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012