Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Προεγγραφή στη Βιβλιοθήκη

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) που δεν έχουν εγγραφεί στη Βιβλιοθήκη να το κάνουν, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα προεγγραφής, https://opac.seab.gr/selfreg~S14*gre 

Η οριστικοποίηση της εγγραφής θα γίνει με φυσική παρουσία, στη Βιβλιοθήκη, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Οι χρήστες για να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης είναι απαραίτητο να εγγραφούν, περιλαμβανομένου και του διαστήματος που η Βιβλιοθήκη λειτουργεί μόνο εξ αποστάσεως.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012