Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Διακοπή πρόσβασης σε συνδρομές ηλεκτρονικών πηγών της Βι.Κε.Π.

Ενημερώνουμε τα μέλη του ιδρύματος και τους χρήστες της Βι.Κε.Π. ότι από το τέλος Μαρτίου 2012 κι έπειτα και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανανέωσης των συνδρομών, δεν έχουν πρόσβαση σε πολλές από τις μεμονωμένες συνδρομές σε ηλεκτρονικές πηγές (βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά). Αιτία είναι η καθυστέρηση στην έγκριση του προϋπολογισμού του ιδρύματος για το 2012 από το Υπουργείο Παιδείας.
Αναφορικά με την βάση δεδομένων Web of Science: παρά του ότι η ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Βι.Κε.Π. του ιδρύματος έχει διακοπεί, οι χρήστες που επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν μπορούν μέσω του server του ΕΚΤ.
Οι ηλεκτρονικές πηγές που προσφέρει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα καθώς βρίσκονται στο στάδιο της ανανέωσης για το 2012.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012