Μηχανή ενιαίας αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών HEAL-Link

< Υπηρεσία διαμοιρασμού άρθρων SharedIt από τον εκδοτικό οίκο Springer Nature
02-06-2017 11:21 Παλαιότητα 193 days
Κατηγορία: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Μηχανή ενιαίας αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών HEAL-Link


Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου HEAL-Link, λειτουργεί πλέον η νέα μηχανή ενιαίας αναζήτησης στις ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link

Προς το παρόν, έχουν ενσωματωθεί τα αρχεία των ηλεκτρονικών περιοδικών των παλαιοτέρων ετών και οι εγγραφές των ηλεκτρονικών βιβλίων του HEAL-Link. Στο προσεχές διάστημα, θα ενσωματωθούν και οι τρέχουσες συνδρομές των ηλεκτρονικών περιοδικών και θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση όλου του ενσωματωμένου περιεχομένου.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος καθώς και μέσω των ιδρυματικών λογαριασμών των χρηστών (shibboleth) και ότι ισχύουν οι όροι των συμβολαίων για τη χρήση του περιεχομένου.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--