Αναζήτηση ηλεκτρονικών βιβλίων Κάλλιπου μέσω webOPAC Βιβλιοθήκης

< Μηχανή ενιαίας αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών HEAL-Link
06-06-2017 09:29 Παλαιότητα 189 days
Κατηγορία: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Αναζήτηση ηλεκτρονικών βιβλίων Κάλλιπου μέσω webOPAC Βιβλιοθήκης


Σας ενημερώσουμε ότι είναι πλέον δυνατή η αναζήτηση όλων των ηλεκτρονικών βιβλίων (συνολικά 472) που έχουν παραχθεί από τη δράση "Κάλλιπος", μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου (webOPAC) της Βιβλιοθήκης. Τα εν λόγω ηλεκτρονικά βιβλία μπορούν να αναζητηθούν στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης μας και να ανακτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή (ePub, Adobe PDF).

Η επέκταση της λειτουργικότητας του webOPAC υλοποιήθηκε από την ομάδα ILSaS (του συνεργατικού, δηλαδή, πληροφοριακού συστήματος βιβλιοθηκών-μελών του ΣΕΑΒ) και αποτελεί μέρος της προσπάθειας για την ανάδειξη της εκδοτικής δραστηριότητας των μελών των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--