Δοκιμαστική πρόσβαση στο Knovel του Elsevier

< Αναζήτηση ηλεκτρονικών βιβλίων Κάλλιπου μέσω webOPAC Βιβλιοθήκης
07-06-2017 14:04 Παλαιότητα 188 days
Κατηγορία: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Δοκιμαστική πρόσβαση στο Knovel του Elsevier


Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν, δοκιμαστική πρόσβαση στο προϊόν Knovel του Elsevier. Η δοκιμαστική πρόσβαση ξεκινά από 7 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2017.

Το Knovel είναι πλατφόρμα με διαδραστικά εργαλεία που επιτρέπουν την ανάλυση δεδομένων. Απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες των μηχανικών. Οδηγίες χρήσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Knovel. Επίσης, χρήσιμο είναι το εισαγωγικό βίντεο-οδηγός.

Υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής webinar για το εν λόγω προϊόν από τον ίδιο τον πάροχο, μετά από συνεννόηση με τη Βιβλιοθήκη.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--