Πρόσβαση στο λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin

< Θερινό ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
10-07-2017 14:32 Παλαιότητα 133 days
Κατηγορία: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Πρόσβαση στο λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin


Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει  συνδρομή στο λογισμικό  ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin

Η υπηρεσία Turnitin αποτελεί αποτέλεσμα της απόφασης της Συνόδου των Πρυτάνεων όπου ανατέθηκε στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) η διαδικασία προμήθειας του εν λόγω λογισμικού ανίχνευσης λογοκλοπής για τα ελληνικά, ανώτατα, εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Περισσότερες πληροφορίες και εγχειρίδια χρήσης για το Turnitin μπορείτε να βρείτε ​στην ιστοσελίδα της Bιβλιοθήκης.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--