Δοκιμαστική πρόσβαση στην πλατφόρμα MarketLine

< Πρόσβαση στο λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin
12-07-2017 14:34 Παλαιότητα 132 days
Κατηγορία: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Δοκιμαστική πρόσβαση στην πλατφόρμα MarketLine


Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν, δοκιμαστική πρόσβαση στην πλατφόρμα MarketLine. Επιλέξτε το εικονίδιο "Login to Advantage", από το πάνω άκρο δεξιά της οθόνης και θα εισέλθετε στην πλατφόρμα (μετά την είσοδο, θα δείτε το μήνυμα "You are signed in as a Technical University of Crete user"). Η δοκιμαστική πρόσβαση ξεκινά από 12 έως 18 Ιουλίου 2017.

Η MarketLine είναι μια διαδραστική και πολυθεματική πλατφόρμα, μέσω της οποίας παρέχεται πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών που αφορούν διεθνείς αγορές. Παρέχει διάφορα είδη αναλύσεων (όπως SWOT, PEST, PESTLE, Porter's Five Forces) και μακρο-οικονομικούς δείκτες. Επίσης, παρέχει πληροφορίες για συγχωνεύσεις, εξαγορές εταιρειών ανά τον κόσμο.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--