Πρόσβαση στο περιεχόμενο της IEEE

< Δοκιμαστική πρόσβαση στην πλατφόρμα MarketLine
28-07-2017 08:41 Παλαιότητα 118 days
Κατηγορία: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Πρόσβαση στο περιεχόμενο της IEEE


Σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου HEAL-Link, του Σ.Ε.Α.Β. (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σας ανακοινώνουμε ότι, λίγο πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης διάρκειας 18 μηνών (Ιούλιος 2017 έως Δεκέμβριο 2018) με την IEEE, ο εκδότης έχει ανοίξει την πρόσβαση από το 2005 έως και σήμερα, στα ηλεκτρονικά περιοδικά (ASPP) και στα πρακτικά συνεδρίων (POPALL), για όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.Β.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--