Δοκιμαστική πρόσβαση στη βίντεο-πλατφόρμα JoVE

< Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πολυτεχνείου Κρήτης, στις 19/09/2017
18-09-2017 12:00 Παλαιότητα 85 days
Κατηγορία: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Δοκιμαστική πρόσβαση στη βίντεο-πλατφόρμα JoVE


Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν, δοκιμαστική πρόσβαση μέσω αναγνώρισης της IP διεύθυνσης του χρήστη, στη βιντεο-πλατφόρμα JoVE. Η δοκιμαστική πρόσβαση διαρκεί από 18 Σεπτεμβρίου έως 18 Οκτωβρίου 2017.

Η πλατφόρμα JoVE περιλαμβάνει το JoVE Video Journal και το JoVE Science Education. Πρόκειται για πηγές που δείχνουν, μέσω βίντεο, πώς διεξάγονται πειράματα σε διάφορες επιστημονικές περιοχές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--