Δοκιμαστική πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά της συλλογής Gold της Royal Society of Chemistry

< Δοκιμαστική πρόσβαση στη βίντεο-πλατφόρμα JoVE
18-09-2017 16:01 Παλαιότητα 84 days
Κατηγορία: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Δοκιμαστική πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά της συλλογής Gold της Royal Society of Chemistry


Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν, δοκιμαστική πρόσβαση μέσω αναγνώρισης της IP διεύθυνσης του χρήστη, στη συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών Gold της Royal Society of Chemistry. Η δοκιμαστική πρόσβαση διαρκεί από 18 Σεπτεμβρίου έως 18 Νοεμβρίου 2017.

 

Η Royal Society of Chemistry εκδίδει 43 επιστημονικά περιοδικά ομότιμης κρίσης, λίστα των οποίων μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

 


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--