Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

During academic semesters, the D1 Library building is open, from Monday till Friday, from 9:00 - 19:45.

During vacation periods, opening hours of the L.I.Ce. change. Changes are publicized through print and electronic announcements.

You may contact the L.I.Ce. helpdesk at telephone number +30 28210 37440 and  fax +30 28210 37576 

Technical University of Crete
Library and Information Centre
D1 building, University Campus, Kounoupidiana, 
P.C. 73 100 Chania, Crete
Tel. +30 28210-37440
Fax +30 28210-37576 
E-mail: info<at>library.tuc.gr
Website: www.library.tuc.gr

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012