Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

AIAA journal
American journal of science
American mineralogist
Analyst, The
Analytical Abstracts
Analytical methods
Annals of applied probability , The
Annals of probability, The
Annals of statistics, The
Annual review of fluid mechanics
Applied mechanics reviews
Applied optics
Applied rheology
Architectural engineering and design management
Architectural science review
Architectural theory review
Asia Pacific journal of operational research
At - Automatisierungstechnik


Bodenschutz - zeitschrift
Bulletin of the Seismological Society of America


Canadian journal of remote sensing
Canadian metallurgical quarterly
Canadian Mineralogist
Clays and clay minerals
Computer graphics forum
Conformal geometry and dynamics
Conservation and management of archaeological sites
CyberPsychology behavior and social networking


Design issues


Earth planets and space
Earthquake spectra
Ecology
Econometrica
Economist
Electrochemical and solid-state letters
Electrochemical Society Transactions (ECS transactions)
European journal of control
European journal of mineralogy
Europhysics letters
Evolutionary computation


Financial analysts journal


Geological society of America bulletin
Geophysical research letters
Geophysics
Geotechnique


History of science
Human computer interaction - Hillsdale
Human factors


IEEE spectrum
IET Circuits devices & systems
IET Communications
IET Computer vision
IET Computers & digital techniques
IET Control theory & applications
IET Electric power applications
IET Electrical systems in transportation
IET Generation, transmission & distribution
IET Image processing
IET Information security
IET Intelligent transport systems
IET Microwaves, antennas & propagation
IET Nanobiotechnology
IET Optoelectronics
IET Power electronics
IET Radar, sonar and navigation
IET Renewable power generation
IET Science, measurement & technology
IET Signal processing
IET Software
IEΤ Systems biology
IET Wireless sensor systems
Industrial Minerals Global Intelligent Service
INFORMS journal on computing
Interfaces
International journal of bifurcation and chaos in applied sciences and engineering
International journal of cooperative information systems
International journal of electronic customer relationship management
International journal of information systems in the service sector
International journal of information technology and decision making
International journal of quantum information


Journal of analytical atomic spectrometry
Journal of applied probability
Journal of architectural engineering
Journal of chemical education
Journal of engineering mechanics
Journal of environmental and engineering geophysics
Journal of environmental engineering
Journal of environmental monitoring
Journal of environemental quality 
Journal of geophysical research. A, Space physics
Journal of geophysical research. B, Solid earth
Journal of geophysical research. C, Oceans
Journal of geophysical research. D, Atmospheres
Journal of geophysical research. E, Planets
Journal of geophysical research. F, Earth surface
Journal of geophysical research G, Biogeo
Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering
Journal of library and information services in distance learning
Journal of management information systems
Journal of marketing management
Journal of marketing research
Journal of materials in civil engineering
Journal of propulsion and power
Journal of strain analysis for engineering design, The
Journal of structural engineering
Journal of surveying engineering
Journal of the American statistical association
Journal of the electrochemical society
Journal of the operational research society


Knowledge management research & practice


Management science
Manufacturing & service operations management
Marine ecology progress series
Marketing science 
Mathematical modelling of natural phenomena
Mathematics of computation
Mathematics of operations research
Mineralogical magazine
Multiscale modelling and simulation


Neues jahrbuch fur Mineralogie. Abhandlungen
New left review


Oil and gas journal
Operations research


Parallel processing letters
Physical chemistry chemical physics
Physics today
Proceedings of the American Mathematical Society
Proceedings of the IEEE


Quarterly journal of engineering geology and hydrogeology

Radio science
Representation theory
Reviews of geophysics

Science
Science & society
Service science
SIAM journal on applied dynamical systems
SIAM journal on applied mathematics
SIAM journal on computing
SIAM journal on control and optimization
SIAM journal on discrete mathematics
SIAM journal on financial mathematics
SIAM journal on imaging sciences
SIAM journal on mathematical analysis
SIAM journal on matrix analysis and applications
SIAM journal on numerical analysis
SIAM journal on optimization
SIAM journal on scientific computing
SIAM review
Socialism & democracy
Soft matter
Soils and foundations
Structural durability & health monitoring
Structural engineering and mechanics
Survey review


Technometrics
Tectonics
Theory of probability and its applications
Transactions of the ASME Β: Journal of manufacturing science and engineering
Transactions of the ASME E: Journal of applied mechanics
Transactions of the ASME H: Journal of engineering materials and technology
Transactions of the Asme M: Journal of energy resources technology
Transactions of the ASME N: Journal of solar energy engineering
Transactions of the ASME R: Journal of mechanical design
Transactions of the IMM – A - Mining technology
Transactions of the IMM – B - Applied earth science
Transactions of the IMM – C - Mineral processing and extractive metallurgy
Transportation research record: journal of the transportation research board
Transportation science

Water resources research

Water science & technology

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012