Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

The Library and Information Centre (L.I.Ce.) of TUC provides access to a variety of on-line resources relevant to the scentific fields tought at the Technical University of Crete.These resources may be:

  • Bibliographic databases (they retrieve bibliographical data only)
  • Full-text databases (they access the full-text of journals articles or books)
  • Information portals
  • Statistical data resources (e.g. ICAP) 

Access to on-line resources is managed through IP recognition while when username and parword are required, users may get them from the helpdesk.

In order to visit the on-line resources, please follow the links below:

On-line databases provided by L.I.Ce.

On-line databases provided by HEAL-Link

Also, visit Useful links

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012