Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Scanning and Printing facilities

The Library and Information Center in cooperation with the Telecommunications, Networking and Computing Infrastructure Directorate of TUC, in May 2016, replaced most of its public accessed ecquipment (from sunrays to personal PCs). Users also have on their disposal three (3) scanners and one (1) printer for scanning and printing purposes. The printer is only for black and white printing.

As for the Library's printing policy, it is included in the Computer Network's policy. Fifty (50) printing units, per month are still applicable, for TUC members.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012