Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
 1. Academic Earth: engineering online διαλέξεις επιστημόνων σε διάφορους τομείς όπως bioengineering, astronautics κ.α.
 2. American Society of Safety Engineers.
 3. Biothinking for sustainable design and product vitality απόψεις πάνω σε θέματα σχεδιασμού προϊόντων με άξονα την οικολογία.
 4. British Automation and Robot Association επιστημονικά άρθρα, τεχνικές αναφορές κ.α. για την έρευνα πάνω στην ρομποτική.
 5. CADdepot.com περιλαμβάνει demo και πηγές πληροφόρησης για CAD.
 6. eFunda: Engineering Fundamentals ηλεκτρονικός εκδοτικός οίκος με υλικό και λογισμικό για μηχανικούς.
 7. Engineers edge παρέχει λύσεις για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί.
 8. The Engineers Toolbox συλλογή εργαλείων και συναρτήσεων για μηχανικούς. 
 9. European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) ευρωπαϊκό ινστιτούτο για την προώθηση της έρευνας και την σύνδεσή της με την βιομηχανία.
 10. IFAC - International Federation of Automatic Control εξυπηρετεί όλους όσους ασχολούνται με τον Αυτόματο Έλεγχο.
 11. Intelligent Manufacturing Systems πρωτοβουλία για την συνεργασία βιομηχανίας και ερευνητικών φορέων σε θέματα Research&Development.
 12. INSPEC - Institution of Engineering and Technology περιλαμβάνει βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων για μηχανικούς.
 13. Matmatch πλατφόρμα εύρεσης και συγκριτικής αξιολόγησης προϊόντων για μηχανικούς.
 14. MechaniCalc Διαδικτυακές αριθμομηχανές και πληροφοριακό υλικό για μηχανολόγους μηχανικούς.
 15. The process architect: the smart role in business process management εγχειρίδιο της IBM για την διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας.
 16. Remote Interacive Optimization Testbed εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012