Απομακρυσμένη Πρόσβαση σε Επιφάνεια Εργασίας Linux

Στα μέλη  της πολυτεχνειακής κοινότητας παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης  σε περιβάλλον Linux. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί σε περιβάλλον GNOME Linux χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσει την διαδικασία εγκατάστασης λειτουργικού  στο σπίτι. Ακόμα παρέχονται ορισμένες εφαρμογές που δεν είναι διαθέσιμες εκτός Μηχανογραφικού Κέντρου.

Οι εφαρμογές που υποστηρίζει η υπηρεσία

  • GNOME Desktop
  • Matlab
  • NetBeans
  • Virtuoso
  • Xilinx

Ποιους αφορά

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που διαθέτουν Υπολογιστή.

Πώς την αποκτώ

Προκειμένου οι χρήστες να συνδεθούν στην υπηρεσία θα πρέπει να έχουν  διεύθυνση δικτύου 147.27.XX.XX και  να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό τηλεματικών e-υπηρεσιών. Επίσης χρειάζεται ειδικό λογισμικό της NoMachine, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Περιορισμοί

Επειδή οι πόροι του συγκεκριμένου μηχανήματος είναι περιορισμένοι, υπάρχει ανώτατο όριο ταυτόχρονα συνδεδεμένων χρηστών. Σε περίπτωση που έχουν καλυφθεί οι κατά μέγιστο επιτρεπτές ταυτόχρονες συνδέσεις, δεν επιτρέπει να συνδεθούν επιπλέον χρήστες.

Μπορεί επίσης να δεσμευθεί το μηχάνημα από διδάσκοντες για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας για τη διεξαγωγή μαθημάτων. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνονται πριν τη διεξαγωγή του μαθήματος οι ήδη συνδεδεμένοι χρήστες με σχετικό μήνυμα στην οθόνη τους, και γίνεται αυτόματη αποσύνδεση αυτών των χρηστών.

 

Οδηγίες και Διαδικασία Σύνδεσης

Απαιτούμενο Λογισμικό

Πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ειδικό λογισμικό για τη σύνδεση της εταιρίας NoMachine, το οποίο διατίθεται για λειτουργικά συστήαμτα Microsoft Windows, Linux, Mac OS και Solaris. Επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.nomachine.com/download.php και κατεβάστε από την ενότητα NX Client Products το λογισμικό ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα. Προσοχή η έκδοση 6 nomachine δεν υποστηρίζετε από την υπηρεσία . Σας προτείνουμε  να χρησιμοποιήσετε παλαιότερη έκδοση λογισμικού που μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ (Windows Ver 3.5 x86 ,  Ver 5.1 x86 , Ubuntu-Debian Ver 3.5 x86  x64 , rpm V3.5 x86 x64,  Android Ver 5.0, για άλλες εκδόσεις εγκαταστήστε τον client από  openNX ). 

Για οδηγίες εγκατάστασης μπορείτε να συμβουλευτείτε τη διεύθυνση https://www.nomachine.com/all-documents

Απαιτούμενη Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο από το Δίκτυο του Πολυτεχνείου Κρήτης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Ασύρματη Πρόσβαση (wifi,wifi-home)
  • Ενσύρματη πρόσβαση εντός πολυτεχνείου (γραφείο, Εστία )
  • από Κοινόχρηστους Η/Υ το Μηχανογραφικού Κέντρου
  • Πρόσβαση εκτός Πολυτεχνείο (VPN)

Κωδικοί Πρόσβασης

Για κωδικούς πρόσβασης χρησιμοποιείστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Μηχανογραφικό Κέντρο

Σύνδεση με το Διακομιστή του Μηχανογραφικού Κέντρου

Για οδηγίες σύνδεσης με το διακομιστή, συμβουλευτείτε τις σχετικές οδηγίες (ver. 3),(ver. 4) και  (ver. 5)

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--