Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

From September 1st, 2021, the Library will be running from Monday to Friday, 9:00 - 19:45.

Read more

From Monday May 10, 2021, the Library operates on-site for circulation (check-ins, check-outs, renewals) only.

Read more

Following the latest announcements made by the Ministry of Education and Religious Affairs, the Ministry of Health and the TUC Rectorate, the Library…

Read more

Following the latest announcements made by the Ministry of Education and Religious Affairs, the Ministry of Health and the TUC Rectorate, the Library…

Read more

Following the latest announcements made by the Ministry of Education and Religious Affairs, the Ministry of Health and the TUC Rectorate, the Library…

Read more

During summer holidays, from July 1st to August 23rd, 2019, the Circulation Desk of the Library and Information Center, D1 building, will be running…

Read more

During summer holidays, from July 5th to August 24th, 2018, the Circulation Desk of the Library and Information Center, D1 building, will be running…

Read more

During Easter Holidays, the Circulation Desk of the Library and Information Center, D1 building, will be running from Monday 2nd until Wednesday 4th

Read more

During Christmas holidays, from Friday 22nd of December 2017 until Friday 5th of January 2018, the D1 Library building, will be open from 9:00 a.m. to…

Read more

The Library and Information Centre of TUC, asked for  and now provides a trial to the Gold Collection of the Royal Society of Chemistry journals. The…

Read more
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012