Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW

New extension of the suspension of the Library operation, until May 10, 2020

Following the latest announcements made by the Ministry of Education and Religious Affairs, the Ministry of Health and the TUC Rectorate, the Library is closed until May 10, 2020, as a precautionary measure against the spread of the new SARS-CoV-2 coronavirus.

You are welcome to contact the Library personnel by calling at +30 2821037440 or e-mailing at info@library.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012