Αρχή | Sitemap | Επικοινωνία

Βοήθεια | English | Administrator


Προσωπικό

Προσωπικό

Του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας.

Το Πάρκο διευθύνεται από τον ιδρυτή του Γιάννη Φίλη, πρώην πρύτανη και καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Γιάννης Φίλης, Βιογραφικό

 

Καθήκοντα διευθυντού έχει και ο Βασίλης Κουϊκόγλου, καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 Βασίλης Κουϊκόγλου, Βιογραφικό

Costanza Dal Cin D’Agata, βιολόγος.

Costanza Dal Cin D'Agata, βιογραφικό

Μιχάλης Στρογγυλός, συντηρητής.

Σπύρος Σπυριδάκης, συντηρητής.

Eικόνες από την συλλογή μας: