Αρχή | Sitemap | Επικοινωνία

Βοήθεια | English | Administrator


Επικοινωνία

Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας

Για τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών ξεναγήσεων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης

τηλ. 28210 37047

email: intoffice@isc.tuc.gr