Αρχή | Sitemap | Επικοινωνία

Βοήθεια | English | Administrator


Εικονική 3D ξενάγηση

Χάρτες του Πάρκου

Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας (εικονική 3D ξενάγηση)

O χάρτης αυτός δείχνει το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας ως διαδραστική αναπαράσταση 3 διαστάσεων.

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε γωνία θέασης (PgUp, PgDown), απόσταση zoom (ρόδα ποντικιού), θέση, κ.λπ. Χρησιμοποιείστε το ποντίκι πατώντας και σέρνοντας πάνω στην εικόνα (drag). Με δεξί κλικ δείτε τις ρυθμίσεις.

Ανακαλύψτε την ελευθερία της κίνησης στις 3 διαστάσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να μπορέσετε να δείτε και να περιηγηθείτε την 3D εικόνα του πάρκου θα πρέπει ο browser που χρησιμοποιήτε να διαθέτει κάποιο από τα δωρεάν plugin για VRML.
Δείτε στη σελίδα βοήθειας, αν δεν καταλαβαίνετε τον τρόπο που λειτουργούν οι συγκεκριμένες 3D αναπαραστάσεις στο διαδίκτυο (γλώσσα VRML). Όταν τελειώσετε με την πιθανή εγκατάσταση θα πρέπει να γυρίσετε σε αυτή τη σελίδα.

 

 

 

 

Δείτε και τους άλλους χάρτες μας:

 Από τα Χανιά στο Πάρκο.

 Το Πάρκο (σχέδιο κάτοψης).

 Το Πάρκο (σχέδιο 3D αναπαράστασης).