Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Βασική προϋπόθεση για τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας αποτελεί η μελέτη προηγούμενων δημοσιεύσεων που σχετίζονται με το θέμα της υπό μελέτη εργασίας. Οι δημοσιεύσεις αυτές αποτελούν τη βιβλιογραφία της εργασίας. Συχνά, ιδιαίτερα σε επίπεδο προπτυχιακής εργασίας, ο καθηγητής προτείνει μια βασική βιβλιογραφία. Οι βιβλιογραφικές αναφορές μπορεί να αφορούν βιβλία, άρθρα περιοδικών, ιστοσελίδες κ.α.

Στη συνέχεια, ο συγγραφέας της εργασίας οφείλει να εμβαθύνει αναζητώντας περισσότερες πληροφοριακές πηγές.

Δείτε τον συνοπτικό οδηγό αναζήτησης βιβλιογραφίας από την katy kavanagh Webb και Library Connect του Elsevier.

Για περισσότερη βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Βιβλιοθήκη στο info<στο>library.tuc.gr και στο τηλέφωνο 28210-37440.

Παράλληλα, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε εξατομικευμένο σεμινάριο χρήσης των ηλεκτρονικών πηγών της συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012