Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Σε περίπτωση που ο ερευνητής γνωρίζει ήδη τον τίτλο βιβλίου ή άρθρου που επιθυμεί να μελετήσει μπορεί να το εντοπίσει ως εξής:

Έυρεση βιβλίου ή έντυπου περιοδικού

Στον ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC) της Βι.Κε.Π. είναι καταχωρημένο όλο το έντυπο υλικό της Βι.Κε.Π. καθως και πολλά ηλεκτρονικά βιβλία. Κάνοντας αναζήτηση του τίτλου του βιβλίου ή του τίτλου του περιοδικού στο οποίο υπάρχει το άρθρο που τον ενδιαφέρει, μπορεί ο ερευνητής να διαπιστώσει εάν το εν λόγω τεκμήριο υπάρχει στη Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης και να το δανειστεί ή να το φωτοτυπήσει αντίστοιχα.

Οδηγός αναζήτησης στον ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC)

Εύρεση ηλεκτρονικού άρθρου.

Ακολουθώντας το σύνδεσμο "Ηλεκτρονικά περιοδικά" από την ενότητα Ηλεκτρονικές Πηγές της ιστοσελίδας της Βι.Κε.Π. μπορεί ο ερευνητής να αποκτήσει πρόσβαση στο πληρες κείμενο επιστημονικών άρθρων από πληθώρα ηλεκτρονικών περιοδικών. Υπάρχουν δύο λίστες ηλεκτρονικών περιοδικών: αυτά στα οποία η Βι.Κε.Π. έχει συνδρομή μεμονωμένα και αυτά που παρέχονται μέσω συνεργασίας με τη Heal-link (Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών).

Και στις δύο περιπτώσεις, ο ερευνητής μπορεί να εντοπίσει τον τίτλο του περιοδικού που τον ενδιαφέρει επιλέγοντας απο το αλφαβητικό ευρετήριο το αρχικό γράμμα του τίτλου που τον ενδιαφέρει (ειδικά όσον αφορά τις μεμονωμένες συνδρομές της Β.Κε.Π., υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ηλεκτρονικού περιοδικού με βάση το γενικό θέμα το οποίο καλύπτει).

Αφού εντοπίσει το περιοδικό που τον ένδιαφέρει, ο ερευνητής μπορεί να κάνει αναζήτηση του άρθρου από την ιστοσελίδα του ίδιου του περιοδικού και να το αποθηκεύσει ή εκτυπώσει κατά βούληση.

Διαδανεισμός

Στη περίπτωση που το υλικό που ενδιαφέρει την έρευνα δεν εντοπίζεται στις πηγές της Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο ερευνητής μπορεί να αιτηθεί τη προμήθεια του από άλλη βιβλιοθήκη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Προκειμένου να γίνει αυτό, ο ερευνητής  χρησιμοποιεί την υπηρεσία Διαδανεισμού και παράδοσης τεκμηρίων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012