Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν αναζήτηση με λέξεις κλειδιά στον ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC) της Βι.Κε.Π. διαλέγοντας στη φόρμα αναζήτησης την επιλογή "Οπουδήποτε" από το κυλιόμενο μενού. Επίσης, είναι δυνατή η θεματική αναζήτηση διαλέγοντας απο το κυλιόμενο μενού την επιλογή "Θέμα". Στη περίπτωση αυτή οι όροι αναζήτησης πρέπει να διατυπωθούν στην αγγλική γλώσσα.

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος της Βι.Κε.Π. δίνει επίσης τη δυνατότητα χρήσης θεματικού ευρετηρίου. Προκειμένου ο ερευνητής να χρησιμοποιήσει το θεματικό ευετήριο του ηλεκτρονικού καταλόγου, πρέπει πριν την αναζήτηση να επιλέξει "Σάρωση" από τη κεντρική μπάρα στο πάνω μέρος της σελίδας αναζήτησης και στη συνέχεια να επιλέξει σάρωση με "Θεμα" από το κυλιόμενο μενού. Και σε αυτή τη περίπτωση οι όροι αναζήτησης πρέπει να διατυπωθούν στην αγγλική γλώσσα.

Αναλυτικός οδηγός χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012