Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα αναζήτησης σε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ). Οι Βάσεις Δεδομένων διακρίνονται σε "βιβλιογραφικές" και "πλήρους κειμένου".

Οι βιβλιογραφικές ΒΔ παρέχουν βιβλιογραφικά στοιχεία (τίτλο, συγγραφείς, χρόνο έκδοσης κ.λπ.) επιστημονικών άρθρων και βιβλίων. Αναζητώντας σε αυτές τις Βάσεις Δεδομένων ο ερευνητής μπορεί να εντοπίσει σε ποιές πηγές υπάρχει η πληροφορία που χρειάζεται και στη συνέχεια να ανατρέξει στον ηλεκτρονικό κατάλογο ή στα ηλεκτρονικά περιοδικά, ώστε να  βρεί το ίδιο το τεκμήριο έντυπο ή ηλεκτρονικό.

Οι ΒΔ πλήρους κειμένου κατευθύνουν τον ερευνητή απ'ευθείας στο πλήρες κείμενο του άρθρου ή βιβλίου που έχει εντοπίσει με την αναζήτηση. Συνεπώς, αυτές οι Βάσεις Δεδομένων παρέχουν πρόσβαση σε υλικό που έχει δημοσιευθεί σε ηλεκτρονική μορφή.

Η Βι.Κε.Π παρέχει στους χρήστες της τις ακόλουθες ξενόγλωσσες Βάσεις Δεδομένων, αλλά και μικρό αριθμό ελληνικών Βάσεων Δεδομένων.

Πέραν των συνδρομών της Βι.Κε.Π ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα αναζήτησης σε επιπλέον ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων που παρέχονται σε συνεργασία με τη Heal-link. H Heal-link δίνει επίσης τη δυνατότητα αναζήτησης στις Βάσεις Δεδομένων μέσω θέματος μέσω θεματικού ευρετηρίου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012