Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόγραμμα πληροφοριακού γραμματισμού "Ωρίων"

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει το Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «ΩΡΙΩΝ» στόχος του οποίου είναι η εκπαίδευση στη σωστή χρήση της πληροφορίας, ώστε οι φοιτητές αυτόνομα να προσδιορίζουν τις πληροφοριακές τους ανάγκες, να εντοπίζουν πηγές πληροφόρησης, να αποτιμούν την αξία της πληροφορίας και να τη χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, νόμιμα και ηθικά. Η πρόσβαση στο πρόγραμμα είναι ελεύθερη όχι μόνο για τα μέλη του Α.ΤΕ.Ι Θεσσαλονίκης, αλλά και για κάθε χρήστη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση orion.lib.teithe.gr.
Το πρόγραμμα χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες, τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν είτε συνολικά, είτε μεμονωμένα:

    Προσδιορισμός πληροφοριακών αναγκών
    Αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών
    Αξιολόγηση πληροφοριών
    Συγγραφή και δημοσίευση
    Σωστή χρήση της πληροφορίας

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012