Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Παραπομπές εντός κειμένου (in-text citations)

Κατά το πρότυπο του Harvard, οι παραπομπές εντός του κειμένου παρεμβάλλονται  -εντός παρενθέσεως- και συντάσσονται ως εξής:

Επίθετο συγγραφέα χρονολογία δημοσίευσης, π.χ. (Χατζηνικολάου 2002).

Επιπλέον, στην περίπτωση που το όνομα του συγγραφέα αναφέρεται στο κείμενο, τότε μέσα στην παρένθεση μπαίνει η χρονολογία και η σελιδαρίθμηση. Επομένως το κείμενο θα έχει τη μορφή:

Όπως αναφέρει και ο Χατζηνικολάου (2002, σ.102) "Το εκάστοτε μοντέρνο έχει μια διάρκεια: κάποτε η επικαιρότητά του ή η διάρκεια ουσιαστικής ακτινοβολίας του εξαντλείται."

Σύνταξη βιβλιογραφίας - βιβλιογραφικών αναφορών

Ανάλογα με το είδος της πηγής από την οποία προέρχεται η αναφορά, τα βιβλιογραφικά στοιχεία πρέπει να καταγράφονται όπως φαίνονται παρακάτω (προσοχή στα σημεία στίξης). Η τελική ταξινόμηση των αναφορών γίνεται αλφαβητικά βάσει του επιθέτου του πρώτου συγγραφέα.

Βιβλία ενός συγγραφέα
Επίθετο, Όνομα., Έτος έκδοσης. Τίτλος έργου. Έκδοση. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

Παράδειγμα:
Λιοδάκης, Γιώργος., 1994. Γαιοπρόσοδος, επιτόκια και αγροτικές τιμές: οικονομικές πλευρές του αγροτικού ζητήματος. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή.

Βιβλία δυο ή τριών συγγραφέων
Επίθετο, Όνομα. & Επίθετο, Όνομα., Έτος έκδοσης. Τίτλος έργου. Έκδοση. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

Παράδειγμα:
Κουσκούκης, Κ. Ε. & Καρπούζης, Α., 2005. Σύγχρονη κλινική δερματολογία και αφροδισιολογία. Αθήνα: Πασχαλίδης.

Βιβλία τεσσάρων ή περισσότερων συγγραφέων
Επίθετο, Όνομα. κ.ά., Έτος έκδοσης. Τίτλος έργου. Έκδοση. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

Παράδειγμα:
Ιωακείμογλου, Η. κ.ά., 1998. Ανεργία: μύθοι και πραγματικότητα. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις.

Κεφάλαιο βιβλίου
Επίθετο, Όνομα. Έτος έκδοσης. Τίτλος κεφαλαίου. Στο Όνομα Επίθετο, επιμ. Τίτλος βιβλίου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. Αρίθμηση κεφαλαίου ή πρώτη και τελευταία σελίδα.

Παράδειγμα:
Μπόση, Μ., 1999. Η μετεξέλιξη της τρομοκρατίας σε διεθνές επίπεδο: νέες μορφές και δεδομένα. Στο Ν. Λιούσης & Σ. Ντάλης, επιμ. Οι διεθνείς σχέσεις στη μεταψυχροπολεμική εποχή: από τη γεωπολιτική στη γεωοικονομία και οι προκλήσεις του 21ου αιώνα. Αθήνα: Παπαζήσης. σ. 241-256.

Άρθρο σε έντυπο περιοδικό
Επίθετο, Όνομα., Έτος Έκδοσης. Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, Τόμος (Τεύχος), Σελίδες.

Παράδειγμα:
Γκαλέας, Θ., 1996. Η αναγκαιότητα της χρήσης της ελληνικής ιατρικής ορολογίας, όπως αποδεικνύεται στην πράξη παγκοσμίως. Επιθεώρηση Υγείας, 7(39), σ. 43-45.

Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού
Επίθετο, Όνομα., Έτος έκδοσης. Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού. Τόμος (Τεύχος), Σελίδες αν είναι διαθέσιμες, Διαθέσιμο στη: διεύθυνση ιστοσελίδας και επιπρόσθετες πληροφορίες όπως εκδότης [Ημερομηνία Πρόσβασης]

Παράδειγμα:
Lyons,Patrice A., 1995. Access to Digital Objects: A Communications Law Strategy. DLib Magazine. [Online] 1 (October), Διαθέσιμο στη: www.dlib.org/dlib/october95/10lyons.html [Ανακτήθηκε 30 Οκτωβρίου 2007]

Αναλυτικός οδηγός του Harvard Referencing System από τη βιβλιοθήκη του Anglia Ruskin University.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012