Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Παραπομπές εντός κειμένου (in-text citations)

Κατά το πρότυπο της APA, oι παραπομπές στο κείμενο παρατίθενται μέσα σε παρένθεση, π.χ. (Alladin, 1992) ή (Alladin, 1992: 4), όταν αναφέρεται και η σελίδα.

Σύνταξη βιβλιογραφίας - βιβλιογραφικών αναφορών

Στο τέλος του κειμένου οι βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα (προσοσχή στα σημεία στίξης):

Από βιβλίο ενός συγγραφέα
Επίθετο, Αρχικά. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος: υπότιτλος. Τόπος έκδοσης, Εκδότης.

π.χ  Ausubel, D.P. (1968). Educational psychology: a cognitive view. New York, Holt, Rinehart & Winston.

Βιβλίο με περισσότερους συγγραφείς

Επίθετο, Αρχικά., & Επίθετο, Αρχικά., &... (χρόνος έκδοσης). Τίτλος: υπότιτλος. Τόπος έκδοσης, Εκδότης.

π.χ Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication.Washington, DC: American Psychological Association.

Κεφάλαιο από βιβλίο πολλών συγγραφέων με editor

Επίθετο, Αρχικά., & Επίθετο, Αρχικά., &... (χρόνος έκδοσης). Τίτλος κεφαλαίου: υπότιτλος. Στο Αρχικά. Επίθετο (Ed.), Tίτλος βιβλίου (pp. σελιδαρίθμηση). Τόπος έκδοσης, Εκδότης.


π.χ O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: Metaphor for healing, transition, and transformation. Στο B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York: Springer.


Άρθρο έντυπου περιοδικού
Επίθετο, Αρχικά. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, τόμος (τεύχος), σελιδαρίθμιση

π.χ Alladin, I. (1992). International co-operation in higher education: the globalization of universities. Higher Education in Europe, XVII (4), 4-13.

Άρθρο με πάνω από έξι συγγραφείς

Επίθετο, Αρχικά.,Επίθετο, Αρχικά.,Επίθετο, Αρχικά.,Επίθετο, Αρχικά.,Επίθετο, Αρχικά.,Επίθετο, Αρχικά., et al. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, τόμος (τεύχος), σελιδαρίθμιση

π.χ Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., et al. (2001). Writing labs and the Hollywood connection. Journal of Film and Writing, 44(3), 213-245.

Χρησιμοποιούμε το et al. (και λοιποί) για να δηλώσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι συγγραφείς.

Βιβλίο χωρίς συγγραφέα

Τίτλος βιβλίου. (χρόνος έκδοσης). Τόπος έκδοσης, εκδότης
π.χ Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.).(1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.


Άρθρο από ηλεκτρονικό περιοδικό

Επίθετο, Αρχικά. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, τόμος (τεύχος),σελιδαρίθμιση. Ανακτήθηκε από: όνομα πηγής

Harrison, B., & Papa, R. (2005). The development of an indigenous knowledge program in a New Zealand Maori-language immersion school. Anthropology and Education Quarterly, 36(1), 57-72. Ανακτήθηκε απο: Academic Research Library database.

Πρακτικά συνεδρίου

Επίθετο, Αρχικά., & Επίθετο, Αρχικά. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος εισήγησης: υπότιτλος. Στο Αρχικά. Επίθετο εκδότη (Ed.), Τίτλος συνεδρίου (σελιδαρίθμηση). Τόπος διεξαγωγής συνεδρίου: διοργανωτής συνεδρίου

π.χ Shobhadevi, Y. J., & Bidarakoppa, G. S. (1994). Possession phenomena: As a coping behaviour. In G. Davidson (Ed.), Applying psychology: Lessons from Asia-Oceania (pp. 83-95). Carlton, Vic., Australia: Australian Psychological Society.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012