Ευκαιρίες εργασίας μηχανικών

Αναζήτηση θέσεων εργασίας μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας

To Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθημερινά δημοσιεύει θέσεις εργασίας επιχειρήσεων (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες  απευθύνονται σε απόφοιτους του Ιδρύματος.

Αναζητήστε νέες θέσεις εργασίας

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Οριζόντια δράση Πολυτεχνείων-Πολυτεχνικών Σχολών & ΤΕΕ

Η Δ.Α.ΣΤΑ. του Πολυτεχνείου Κρήτης συνεργάζεται με τις Δ.Α.ΣΤΑ. του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και των Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και το ΤΕΕ, για την ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους απόφοιτους μηχανικούς.

Πατώντας στην παρακάτω εικόνα θα οδηγηθείτε στο αυτόματο σύστημα εύρεσης και κατηγοριοποίησης ευκαιριών εργασίας μηχανικών (ΕΥΡΗΚΑ), μια μηχανή στοχευμένης αναζήτησης, η οποία μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ, ενημερώνει για τις τρέχουσες θέσεις εργασίας για μηχανικούς στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με παραμετροποιημένη ομαδοποίηση της πληροφορίας.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012