Διεθνείς Σχέσεις

Chinese Hellenic Forum in Higher Education, Rectors' Forum, Αθήνα, 23/05/2019
Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Confucius Institute Headquarters (Hanban), 13/03/2019
Αντιπροσωπεία Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων στο Ισραήλ
Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Πολυτεχνείου Κρήτης και Πανεπιστημίου του Agder της Νορβηγίας
Στην Πολυτεχνειούπολη του Jordan University of Science and Technology
Θερινό Σχολείο EASSS 2014
Επίσκεψη Πανεπιστημίου Koblenz-Landau στο Πολυτεχνείο Κρήτης
 
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012