Συμβαίνει στο Πολυτεχνείο - Σελίδα 3 από 132

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο "1st European Sample Preparation Conference" που διεξήχθη 11 και 12 Μαρτίου 2021. Πρόεδροι του Συνεδρίου…

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης,…

Διαβάστε περισσότερα

O Διεθνής Οργανισμός IWWG (International Waste Working Group) διοργανώνει και προωθεί ένα νέο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «SARDINIA…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Γεώργιος Ε. Σταυρουλάκης, έχει προσκληθεί ως επιμελητής έκδοσης από τον διεθνή εκδοτικό οίκο…

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές κέντρο IGRAC - International Groundwater Resources Assessment Centreτης UNESCO δημοσίευσε παγκόσμια επισκόπηση σε θέματα ανάπτυξης και…

Διαβάστε περισσότερα

Είσαι φοιτητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και σου αρέσουν οι προκλήσεις; Τότε συνέχιζε να διαβάζεις γιατί αυτός ο διαγωνισμός είναι για σένα!

Για 11η

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 35η/29.07.2020), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4153/Β/28.09.2020,…

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι "Χάλκινος Νικητής" (B…

Διαβάστε περισσότερα

H startup επιχείρηση Instahome, των προπτυχιακών φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Δημήτρη Αγγέλου και Σταύρου Δαμιανάκης πέρασε στους 32…

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκδοτικός οίκος Elsevier και η International Solar Energy Society (ISES) παρουσιάζουν το 'Solar Energy Advances', ένα καινούργιο επιστημονικό…

Διαβάστε περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012