Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ανοικτή Διάλεξη του Ομ. Καθ. Raffaello Cossu (University of Padua, Italy)

Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 στις 14:00 θα δοθεί ανοικτή διάλεξη μέσω τηλεδιάσκεψης με τίτλο "The role of landfilling in Circular Economy Strategies" από τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πάντοβα (Ιταλία), κ. Raffaello Cossu, ο οποίος θα επικεντρωθεί στη συσχέτιση της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων με την την κυκλική οικονομία, μια προσέγγιση που όλο και περισσότερο χαρακτηρίζει τις νέες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων εν γένει.

Ο Ομ. Καθ. Raffaello Cossu είναι συνδιοργανωτής του συνεδρίου CRETE - Industrial and Hazardous Waste Management, το οποίο διεξάγεται με επιτυχία στα Χανιά από το Πολυτεχνείο Κρήτης κάθε δύο έτη ήδη από το 2008. Αποτελεί επίσης ιδρυτικό μέλος του οργανισμού IWWG και συνδετικό κρίκο του οργανισμού με το Πολυτεχνείο Κρήτης, συντελώντας στην ανάπτυξη στενών συνεργασιών και την διάδοση των δράσεων του Ιδρύματος σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων στο εξωτερικό.

Η εν λόγω διάλεξη είναι η τρίτη της σειράς διαλέξεων "Food for Brain" του διεθνούς οργανισμού International Waste Working Group (IWWG) πρόεδρος του οποίου είναι ο Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ευάγγελος Γιδαράκος. Πρόκειται για σειρά μηνιαίων διαδικτυακών διαλέξεων σε φλέγοντα θέματα διαχείρισης αποβλήτων. Οι ομιλητές είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες του εξωτερικού, προερχόμενοι κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά όχι μόνο.

Ο σύνδεσμος συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας zoom για τη συγκεκριμένη διάλεξη είναι ο ακόλουθος:

https://tuc-gr.zoom.us/j/98882704842?pwd=YjNwR09sZU4vL29QWUZaT2ttZXRKUT09

Στο συνημμένο αρχείο περιέχεται η περίληψη της ομιλίας, καθώς και το βιογραφικό του ομιλητή.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012