Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ο Καθ. Γεώργιος Σταυρουλάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θεωρητικής και Εφηρμοσμένης Μηχανικής

Ο Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γεώργιος Ε. Σταυρουλάκης, εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θεωρητικής και Εφηρμοσμένης Μηχανικής (ΕΕΘΕΜ) για τα έτη 2020-2022.

Η ΕΕΘΕΜ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται από τα τακτικά μέλη της εταιρείας με διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, από την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους θητείας. Μόνο τα τακτικά μέλη της ΕΕΘΕΜ που είναι Έλληνες πολίτες και ζουν μόνιμα στην Ελλάδα μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

  • Πρόεδρος: Γ. Σταυρουλάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Αντιπρόεδρος: Χ. Γεωργιάδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Γενικός Γραμματέας: Γ. Τσιάτας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Ταμίας: Α. Γιαννακόπουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Μέλος: Α. Ζήσης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Μέλος: Ε. Θεοτόκογλου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Μέλος: Π. Τσόπελας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η Εταιρεία είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής (IUTAM) [iutam.org]

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012