Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Το Πολυτεχνείο Κρήτης στη σύμπραξη για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EURECA-PRO

Στη σύμπραξη με την επωνυμία 'European University in the field of Responsible Consumption and Production' (RCP): EURECA-PRO, το Πολυτεχνείο Κρήτης μαζί με έξι Ευρωπαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν ένα ισχυρό και μοναδικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στον τομέα της Υπεύθυνης Κατανάλωσης και Παραγωγής.

Η σύμπραξη EURECA-PRO είναι ένα από τα 24 έργα (σε σύνολο 62 αιτήσεων), που επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» (ΕΠ) του προγράμματος Erasmus+. Στα 24 έργα που επιλέχθηκαν συμμετέχουν συνολικά 165 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από 26 κράτη μέλη της ΕΕ και άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.

Τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του Ευρωπαϊκού ΠανεπιστημίουEURECA-PRO είναι:

  1. Montanuniversität Leoben (University of Leoben), Aυστρία
  2. TU Bergakademie Freiberg (Freiberg University of Mining and Technology), Γερμανία
  3. Universitatea din Petroșani, (University of Petrosani), Ρουμανία
  4. Univerdad de León (University of León), Ισπανία
  5. Πολυτεχνείο Κρήτης (Technical University of Crete), Ελλάδα
  6. Politechnika Śląska (The Silecian Univeristy of Technology), Πολωνία
  7. Hochschule Mittweida (Mittweida University of Applied Sciences), Γερμανία


To Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EURECΑ-PRO έχει διπλή αποστολή:

Μέσω της καινοτόμας προσέγγισής του, αφενός το EURECA-PRO συμβάλλει ολιστικά στο εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα της Υπεύθυνης Κατανάλωσης και Παραγωγής στο πλαίσιο του 12ου Στόχου της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αφετέρου συμβάλλει αποτελεσματικά στον μετασχηματισμό του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συμπληρωματικά στον 4ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης για Ποιοτική Εκπαίδευση.

Σε συγχαρητήρια επιστολή του προς την Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθ. Βασίλειος Διγαλάκης αναφέρει: «Η πολύ σημαντική αυτή επιτυχία του Ιδρύματος αντανακλά τον σαφή προσανατολισμό και τη δέσμευσή του στην ανάπτυξη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού του έργου. Ταυτόχρονα, σηματοδοτεί την τοποθέτησή του ως ένα από τα πρωτοπόρα ιδρύματα που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης».

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

Τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» αφορούν βιώσιμα δίκτυα υφιστάμενων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που μοιράζονται το όραμα και τις αξίες του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και αναπτύσσουν κοινές μακροπρόθεσμες θεσμικές στρατηγικές για εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία υψηλότατου επιπέδου. Πρόκειται ουσιαστικά για συνεργασίες (αποκαλούμενες και «συμμαχίες») 5-8 εταίρων, με ελάχιστη συμμετοχή τριών Ιδρυμάτων από τρία κράτη μέλη της Ε.Ε. ή άλλες χώρες του Προγράμματος. Η χρηματοδότηση για κάθε πρόταση ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ για κάθε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με διάρκεια χρηματοδότησης τα τρία χρόνια, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα για επανάληψη της αίτησης στο νέο πλαίσιο χρηματοδότησης (2021-2027) μετά από θετική αξιολόγηση. Στις σχετικές προτάσεις συμμετέχουν γεωγραφικά ιδρύματα όλων των ειδών και μεγεθών, προκειμένου να υπάρχει γεωγραφική και κοινωνική ισορροπία. Όραμα του θεσμού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου αποτελεί η ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025. Μακροπρόθεσμος στόχος των ΕΠ είναι η δημιουργία τουλάχιστον 20 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων έως το 2024-25.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012