Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διεθνής τιμητική διάκριση για τον Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Ο Καθηγητής Κώστας Ζοπουνίδης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης αναγορεύθηκε σε αλλοδαπό αντεπιστέλλων μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών της Ισπανίας (RACEF-Royal Academy of Economic and Finance Sciences of Spain) 

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για την τιμητική αυτή διάκριση 
racef.es/en/news/2013/constantin-zopounidis-enters-corresponding-academician-greece
racef.es/en/academicians/corresponding-members/foreign
).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012