Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Ανοικτές Διαλέξεις 23/11/2015-15/12/2015

Από 23/11/2015 έως και 15/12/2015, η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργάνωσε μία σειρά διαλέξεων στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού της Προγράμματος Σπουδών «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον».

Συγκεκριμένα δόθηκαν οι παρακάτω 3 διαλέξεις που έχουν σαν θέμα την ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος:

1.Την Τρίτη 1/12/2015 ο Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κων/νος Σπυράκος, Καθηγητής και μέλος του ΚΑΣ έδωσε διάλεξη με τίτλο : «Προηγμένες τεχνολογίες επεμβάσεων και αποκαταστάσεων μνημείων» 

2.Την Τετάρτη 2/12/2015 ο Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μανώλης Κορρές έδωσε διάλεξη με τίτλο «Η ανακατασκευή του παραδοσιακού γεφυριού της Πλάκας στην Ήπειρο».

3.Την Τετάρτη 3/12/2015 η Δρ. Αρχιτεκτονικής Σχολής της Ρώμης ΙΙΙ Maya Seggara-Lagunes έδωσε διάλεξη με τίτλο: «Archaeology, History, and Modern Architectural Project Presentation of selected cases”.

Οι διαλέξεις απευθύνονται σε μηχανικούς αλλά και σε εργαζόμενους στις εφορείες αρχαιοτήτων.

Όλες οι διαλέξεις γίνονται στο αμφιθέατρο Γ2.2 της Πολυτεχνειούπολης Χανίων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012