Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ο Καθ. Γ. Σταυρουλάκης σε Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή στην Ιορδανία

Ο Καθηγητής Γεώργιος Σταυρουλάκης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ορίσθηκε μέλος της διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής (International Advisory Board) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο του Irbid της Ιορδανίας. Το Jordan University of Science and Technology είναι από τα πλέον γνωστά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Μέσης Ανατολής και επιδιώκει την αριστεία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και πιστοποίησης. Μάλιστα, το Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών έχει πιστοποιηθεί και από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης ABET. Στη διεθνή συμβουλευτική επιτροπή του Τμήματος συμμετέχουν επτά επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012