Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διημερίδα με θέμα: Αρχιτεκτονικός Επανασχεδιασμός και Παιδαγωγική Αξιοποίηση

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος ΠροσχολικήςΕκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Εργαστήριο Μεταβαλλόμενης Αρχιτεκτονικής, Κινητικών Συστημάτων και Ευφυών Περιβαλλόντων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων τουΠολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνουν Επιστημονική Διημερίδα στις 25 και 26 Μαΐου 2013, σταΧανιά, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με θέμα:«Αναδιαμόρφωση του μαθησιακού περιβάλλοντος στα νηπιαγωγεία του ν. Ρεθύμνου:Αρχιτεκτονικός επανασχεδιασμός και παιδαγωγική αξιοποίηση».

Σκοπός της Επιστημονικής Διημερίδας είναι η παρουσίαση και ενίσχυση του προβληματισμού πουαναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια για την ανάγκη αναδιαμόρφωσης και εμπλουτισμού τουμαθησιακού σχολικού περιβάλλοντος, καθώς και την παιδαγωγική του αξιοποίηση σύμφωνα με τιςαπαιτήσεις των νέων αναλυτικών προγραμμάτων. H διημερίδα φέρνει κοντά αρχιτέκτονες,παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και φοιτητές, προκειμένου να ορίσει και να αναθεωρήσει τιςαντιλήψεις που συνδέουν τη μάθηση των παιδιών και τη διδασκαλία με το σχεδιασμό τουεκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια αυτής θα παρουσιασθούν κριτικές θεωρήσεις, καθώςκαι εφαρμοσμένες πρακτικές αναδιαμόρφωσης του εσωτερικού και εξωτερικού σχολικούπεριβάλλοντος και θα διατυπωθούν προτάσεις με στόχο την αναζήτηση ενός πλαισίου στήριξης τωνπαιδιών, το οποίο θα διασφαλίζει την ποιότητα στην ανάπτυξη και τη μάθησή τους.

Προσκεκλημένοι ομιλητές είναι η Κυριακή Τσουκαλά, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ και οΔημήτριος Γερμανός, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επιστημονική Διημερίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναεπικοινωνήσουν με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, και συγκεκριμένα με τονΚωνσταντίνο-Αλκέτα Ουγγρίνη, Επίκουρο Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης, στο kouggrinis@isc.tuc.grκαι την Ευθυμία Γουργιώτου, Λέκτορα Π.Τ.Π.Ε., στο egourg<στο>yahoo.gr.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

 

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012